Jak zmierzyć zdrowie i jakie to ma znaczenie dla jego prawidłowego utrzymania?

Jak zmierzyć zdrowie i jakie to ma znaczenie dla jego prawidłowego utrzymania?

Zdowie Zdrowie Zdrowie i medycyna zdrowie i uroda

Jakie czynniki wpływają na nasze zdrowie i czy można przedstawić zdrowie, jako oddziaływanie wielu niezależnych od siebie czynników, a następnie zmierzyć to jako całość? – spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Oprócz wielu spraw, które codziennie dotykają naszego życia, chyba najważniejszym i najbardziej zgłębianym przez ludzi, jest temat zdrowia. To właśnie zdrowie jest fundamentem naszej pracy, realizacji planów i każdej czynności lub innej aktywności. Oczywiście, wielu z nas nie interesuje się często tym tematem, dopóki coś złego nie wydarzy się w tej dziedzinie, ale zawsze jest to jednak zagadnienie najbardziej popularne i najczęściej omawiane w społeczeństwie. W ogólnej definicji zdrowie jest postrzegane jako pewien rodzaju dobrostanu, który znajduje swoje odzwierciedlenie w całkowitym braku choroby, lub niepełnosprawności. We współczesnym świecie definicja została rozszerzona o dodatkowe atrybuty, jakimi są: sprawność do prowadzenia efektywnego życia społecznego, ekonomicznego, oraz duchowego.

Podział zdrowia pod względem obszarów oddziaływania.

Możemy więc podzielić zdrowie na cztery podstawowe elementy i są to kolejno:
1. Zdrowie fizyczne, czyli prawidłowo funkcjonujące wszystkie układy i narządy organizmu człowieka.
2. Zdrowie psychiczne, czyli pełna zdolność do odczuwania i rozpoznawania emocji, uczuć i odpowiednie ich wyrażanie. Jest to również zdolność do logicznego myślenia oraz radzenia sobie ze wszystkimi szkodliwymi napięciami i sytuacjami stresogennymi. Możemy tu również wymienić odporność na depresję, nerwice lub agresję, w tym także autoagresję.
3. Zdrowie społeczne, czyli wszystkie te cechy i zdolności, które posiada zdrowy człowiek, aby nawiązać i rozwijać prawidłowe relacje z otoczeniem.
4. Zdrowie duchowe. Ten nowy czynnik składający się na pełnie zdrowia, ma związek z wierzeniami lub osobistymi praktykami, służącymi do osiągnięcia równowagi i wewnętrznego spokoju.

 

Jak więc zmierzyć zdrowie i do czego nam to może posłużyć?

Ważne jest jednak w tym wszystkim, niestawianie zdrowia i choroby po przeciwnych biegunach. Może to być widoczne w takich przypadkach, kiedy np. ciągła izolacja sprawia, że człowiek mimo całkowitej sprawności fizycznej, będzie czuł się chory. W innym przypadku określony stan psychiczny chorego i duże wsparcie oraz przyjazny stosunek społeczny, może doprowadzić do pewnej równowagi stanu chorobowego. Nasuwa się więc pytanie. Jak określić lub ocenić zdrowie w odniesieniu do jednostki, czy należy to wyrazić procentowo, czy też za pomocą skali liczb i najważniejsze, jakie to może mieć znaczenie praktyczne? Okazuje się, że znajomość praw rządzących naszym zdrowiem ma również istotne znaczenie dla jego prawidłowego utrzymania i tylko dzięki właściwemu zbilansowaniu, wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy świadomie uczestniczyć w procesie budowania własnego zdrowia. Podsumowując, dotyczy to działania nie tylko związanego z prawidłową dietą, aktywnością fizyczną, oraz poprawnymi relacjami z innymi ludźmi, ale również z prawidłowym budowaniem zdrowia psychicznego i duchowego. I dopiero prawidłowe oddziaływanie tych elementów na siebie, może wpływać na nasze zdrowie w ujęciu całościowym.

0 0 votes
Wystaw ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments